BELEX upload

PrijavaPretplata za pristup Aplikaciji za objavljivanje korporativnih izveštaja za 2022. godinu ističe 15. januara 2023. godine.

Plaćanjem godišnje naknade za organizovanje trgovanja hartijama od vrednosti do 15. januara 2023. godine, vašem Društvu je omogućeno da Aplikaciju za objavljivanje korporativnih izveštaja koristite u kontinuitetu bez prekida.

Izdavaoci koji do navedenog datuma ne izvrše plaćanje godišnje naknade za organizovanje trgovanja, nakon 15. januara 2023. godine gube pravo pristupa aplikaciji. Nakon plaćanja godišnje naknade za organizovanje trgovanja za 2023. godinu automatski se obnavlja pristup aplikaciji.