BELEX upload

PrijavaPretplata za pristup Aplikaciji za objavljivanje korporativnih izveštaja za 2020. godinu ističe 15. januara 2021. godine.

Plaćanjem godišnje naknade za organizovanje trgovanja hartijama od vrednosti do 15. januara 2021. godine, vašem Društvu je omogućeno da Aplikaciju za objavljivanje korporativnih izveštaja koristite – BESPLATNO.

Naknadu za korišćenje Aplikacije za objavljivanje korporativnih izveštaja u obavezi su da plate SAMO Izdavaoci koji do 15. januara 2021. godine ne izvrše plaćanje godišnje naknade za organizovanje trgovanja.

Izdavaoci koji do navedenog datuma ne izvrše plaćanje godišnje naknade za organizovanje trgovanja, u obavezi su da izvrše uplatu po tarifnom broju 67. Pravilnika o tarifi Berze, kako bi i nakon 15. januara 2021. godine bili u mogućnosti da korporativne vesti i izveštaje objavljuju na stranicama Beogradske berze, a što ih ne oslobađa plaćanja godišnje naknade za organizovanje trgovanja u punom iznosu.